HẢI SẢN

CÁ MÚ ĐỎ INDONESIA

800,000₫  / GIÁ 1KG

Cá lưỡi trâu Canada

40,000₫  / Vỉ 500g

Cá Silver Hake Canada

80,000₫  / Vỉ 500g

Cá Đỏ Canada

180,000₫  / Vỉ 500g

Thanh Cá trích ép trứng 180gr

216,000₫  / Thanh (160g-180gr)

Cá Trích ép trứng combo 2 thanh

1,200,000₫  / (340g-360g)

Sản phẩm đã xem